Kristina Stjernberg har under 20 års tid haft en keramikverkstad i Norrboda på Gräsö.
Hon arbetar med keramik, betong, glasmålning, linoleumtryck och montage. I grunden är Kristina en autodidact gymnasieestet med utbildning till IT-pedagog.
Konsten har alltid funnits i hennes liv med en far till konstnär och bildlärare samt en poesiskrivande textillärarinna till mor.